Kácení rizikových stromů v Moravskoslezském kraji

Máte problém se vzrostlým stromem, který ohrožuje vaší bezpečnost. Nebo ohrožuje vaše sousedy, zaměstnance, majetek váš i druhých? Chcete se s tímto strašákem vypořádat dříve, než bude pozdě? Nechejte stromy, které představují riziko odborně a především bezpečně pokácet. Vyhnete se tak zbytečným problémům. Zakročte včas.

Zabýváme se rizikovým kácením stromů, které se nachází v místech, kde jsou hrozbou pro lidský život, zdraví, nebo majetek. 

Rizikové kácení nebezpečných stromů však není jedinou službou, kterou vám můžeme nabídnout. Mezi naše činnosti patří dále odstraňování kalamitních stavů, směrové a běžné kácení stromů, úklid pozemků, mýcení ploch, sečení rozsáhlých špatně přístupných zarostlých ploch, likvidace dřevní a travní hmoty, pohotovostní služba, náhradní výsadba.

Kontaktujte nás