Kalkulace:

  • Přesnou cenu každé zakázky kalkulujeme individuálně na základě osobní obhlídky.
  • Cena se odvíjí od výšky, průměru stromu, tvrdosti dřeva, zdravotního stavu stromu, vzdálenosti objektu atd. 
  • Cena se dále upravuje v případě zájmu o rozřezání, nebo případný úklid a odvoz dřevní hmoty.
  • Konkrétní cenovou nabídku pro Vás vypracujeme zdarma.
  • Můžete nám předběžně zaslat foto stromu a stručný plánek s umístěním stromu a my se pokusíme stanovit přibližnou cenu.
  • Konečnou cenu jsme schopni stanovit přímo na místě výkonu prací.
  • Konečná cena za kácení bude stanovena před započetím prací.
  • Minimální částka za provedenou práci je stanovena na 1000 Kč + doprava.

 

V případě potřeby použití vysokozdvižné plošiny z důvodu špatného zdravotního stavu stromu, nebo jiných příčin je tato účtována zvlášť.